Savršen odnos između cene i kvaliteta!

Tag: energetska efikasnost subvencije

subvencije za zamenu stolarije 2023
renoviranje kuće

Subvencije za zamenu stolarije 2023: Sve što ste hteli da saznate

Prijavljivanje građana za subvencije za zamenu stolarije 2023. je počelo, ali vam je mnogo toga ostalo nejasno? Gde se prijaviti, ko ispunjava uslove da ostvari subvencije za energetsku efikasnost, šta je potrebno od dokumenata? U kojim lokalnim samoupravama će se sredstva dodeljivati za energetsku sanaciju? Na ova i mnoga druga pitanja dali smo odgovore u narednim redovima. 

Koje su prednosti ovih subvencija od države?

Smanjenje računa: Svaki građanin koji se odluči za zamenu stolarije će brzo primetiti značajno smanjenje svojih računa za utrošenu energiju. Zahvaljujući boljoj izolaciji, energetski efikasna stolarija zadržava unutrašnju temperaturu, sprečava gubitak toplote zimi i održava hladnoću leti. Ovo dugoročno smanjuje troškove grejanja i hlađenja.

Prijatna i ujednačena temperatura: Sa novom stolarijom, građani će moći da uživaju u prijatnoj i ujednačenoj temperaturi u svojim domovima. Neće više biti potrebe za regulisanjem termostata tokom dana jer će stolarija efikasno zadržavati željenu temperaturu.

Eliminacija promaje: Zamena stolarije eliminiše osećaj promaje u prostorijama. Građani će moći da se opuste u svojim domovima bez toga da im i kroz zatvorene prozore duva hladan vetar kao što je slučaj sa starom i dotrajalom stolarijom. Sve to doprinosi većem komforu.

Lako održavanje: Energetski efikasna stolarija obično zahteva manje održavanja u poređenju sa starom stolarijom. To znači manje posla oko čišćenja i manje troškova za eventualne popravke ili zamene.

Povećanje vrednosti nekretnine: Osim neposrednih benefita, zamena stolarije takođe može povećati vrednost nekretnine. Potencijalni kupci cene energetsku efikasnost kuće ili stana, tei kvalitet stolarije, što može doprineti boljoj prodajnoj ceni.

zamena stolarije

Gde mogu da proverim da li moja opština dodeljuje ove subvencije?

Ove godine, subvencije će biti dostupne građanima u 131 lokalnoj samoupravi. Spisak lokalnih samouprava koje su dobile subvencije za energetsku efikasnost može se pogledati ovde.

Gde da se prijavim za subvencije za zamenu stolarije?

Da biste se prijavili, pratite zvaničnu web stranicu vaše lokalne samouprave, gde će redovno objavljivati pozive za prijave.

Kada dostavite neophodnu dokumentaciju lokalnoj samoupravi, stručna komisija će izaći na teren. Tada trebate da pružite komisiji kopiju građevinskog projekta objekta, ukoliko je dostupna.

Nakon što komisija izvrši procenu, objavljuje se rang lista na osnovu bodovanja koje sprovodi opština. Tek nakon toga će biti omogućeno finansiranje odabranih radova.

Postoje li neki određeni uslovi koje građani treba da ispunjavaju?

Svi građani imaju pravo da konkurišu za subvencije, bez obzira na to da li žive u kućama ili stanovima. Bitno je napomenuti da objekat u koji se ulaže treba da bude namenjen za stalno stanovanje i da nije reč o vikendici.

Da biste bili kvalifikovani za konkurs, prvi kriterijum je da budete vlasnik i imate prijavljeno prebivalište u stambenom objektu za koji podnosite zahtev. 

Takođe, potrebno je da pružite dokaz o statusu stambenog objekta, koji može biti u vidu:

 • Prepisa iz lista nepokretnosti (ukoliko objekat ispunjava određene kriterijume, kao što je izgradnja pre donošenja relevantnih propisa, upis u zemljišnu knjigu po zakonu o ozakonjenju ili posedovanje upotrebne dozvole),
 • Upotrebne dozvole (ukoliko nije evidentirano u katastru),
 • Rešenja o ozakonjenju (ukoliko nije evidentirano u katastru).

Koja dokumenta treba da priložim? Gde da ih predam?

Sva potrebna dokumentacija treba da se preda u lokalnu samoupravu. Podnosioci prijave, bilo da su vlasnici ili nemaju vlasnički status nad objektom, moraju obezbediti pisanu saglasnost od vlasnika objekta. Takođe, potrebno je dostaviti račun za struju za prethodni mesec u kojem se vidi da je potrošnja struje iznosila najmanje 30 kilovata.

Ukoliko ste vlasnik stambene jedinice, trebaće vam sledeći dokumenti:

 

 • Kopija lične karte sa vašom adresom prebivališta ili overena kopija lične karte podnosioca zahteva.
 • Kopije ličnih karata ili zdravstvenih knjižica (za maloletna lica).
 • Potpisan i ispunjen prijavni obrazac za sufinansiranje energetske efikasnosti, zajedno sa prilozima o stanju stana ili kuće i potrebnim izjavama (formulari će biti dostupni na web stranici lokalne samouprave i Ministarstva energetike).
 • Predračun sa cenom i količinom opreme i ugradnjom, koji je dobio od odabranog izvođača radova sa liste koju će opština objaviti.
 • Kopija rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za prethodnu godinu (za utvrđivanje tačne površine) ili kopija kupoprodajnog ugovora ako je kupoprodaja izvršena u poslednjih godinu dana.
 • Kopija računa za električnu energiju za stambeni objekat za koji se konkuriše, za prethodni mesec (u odnosu na mesec konkurisanja). Potrebno je da račun za struju za taj mesec iznosi najmanje 30 kilovata.
 • Ukoliko se objekat vodi kao spomenik kulture, treba dostaviti saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada.
 • Kopija rešenja o odobrenju za priključenje, kopija ugovora o priključenju na distributivnu gasnu mrežu ili kopija poslednjeg računa za gas (samo ako se radi o zameni kotla).

Takođe, za stambene zgrade je dodatno potrebno dostaviti (ako se menjaju kotlovi ili traži izolacija zgrade):

 • Potvrda o registraciji skupštine stanara.
 • Saglasnost stambene zajednice.

subvencije za zamenu stolarije 2023

Do kog roka je moguće aplicirati za državne subvencije?

Iz Ministarstva najavljuju da ove godine postoji novina – nema vremenskog ograničenja, tako da su prijave moguće tokom cele godine.

Šta sve mogu da zamenim upola cene?

Stolarija je samo jedna od opcija. Građani mogu da dobiju subvencije i za izolaciju krovova i zidova, ugradnju efikasnijih kotlova, solarnih kolektora, solarnih panela i toplotnih pumpi. 

U skladu sa Uredbom, planira se poboljšanje toplotnog omotača zgrade, što uključuje primenu toplotne izolacije na zidovima, krovu, tavanicama iznad otvorenih prolaza, zidovima, podovima prema negrejanim prostorijama i drugim komponentama toplotnog omotača.

Uredba o unapređenju energetske efikasnosti predviđa sledeće stavke:

 

 • Zamena stolarije


 • Termička izolacija

Uredba predviđa i unapređenje termičkog omotača zgrade u koji spada postavljanje termičke izolacije zidova, krova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru.

 

 • Termički omotač zgrade koji uključuje i spoljna vrata i prozore, te zasenčenje

 

 • Termotehnički sistemi

Naredna mogućnost je poboljšanje termotehničkih sistema u zgradama putem zamene ili nadogradnje postojećih sistema efikasnijim rešenjima, uključujući:

 1. Zamenu postojećeg kotla sa efikasnijim modelom.
 2. Zamenu ili postavljanje novih cevovoda, grejnih tela i pripadajuće opreme.
 3. Ugradnju elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi.
 4. Postavljanje termostatskih ventila na svim grejnim telima.
 5. Instalaciju uređaja za merenje isporučene toplote za svakog pojedinačnog korisnika.
 6. Ugradnju toplotnih pumpi za grejanje prostora ili kombinovane grejače.
 7. Montiranje opreme za daljinsku kontrolu i automatsko upravljanje termotehničkim sistemima.
 8. Zamenu postojećih klimatizacionih sistema novim, energetski efikasnim rešenjima.
 9. Zamenu postojećih ventilacionih sistema sa rekuperacijom toplote ili postavljanje novih sistema sa tom funkcijom.
 10. Zamenu postojećih sistema za centralno pripremanje potrošne tople vode novim efikasnim sistemima.

 

 • Solarni paneli i solarni kolektori

Građani mogu dobiti subvencije i za ugradnju solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode i solarnih panela.

Ugradnja solarnih panela obuhvata i ugradnju dvosmernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije kao i izradu neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem.

Šta subvencije NE POKRIVAJU?

Ipak, postoje određeni izdaci koje ove subvencije ne obuhvataju. Troškovi za radove i nabavku materijala koji nastanu pre prvog obilaska Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje energetske efikasnosti neće biti prihvaćeni.

Takođe, subvencije se ne primenjuju na troškove povezane sa odobrenjem i sprovođenjem kreditnog zaduženja, uključujući troškove odobravanja kredita, kamate, kreditne biroe, osiguranje kredita i slično.

Dodatno, neće biti pokriveni ni troškovi za nabavku opreme koju podnosilac zahteva proizvodi sam, niti za usluge koje sam izvršava.

Objave javnih poziva za privredne subjekte i objave javnog poziva za građane u vezi sa Subvencijama za energetsku efikasnost možete pratiti u ovom dokumentu.

subvencije za zamenu stolarije
renoviranje kuće

Od septembra prijavljivanje za novi krug subvencija za zamenu stolarije

Kako je objasnila posebna savetnica za energetsku efikasnost u Ministarstvu rudarstva i energetike Maja Vukadinović “potrebno je da podnosioci prijave budu vlasnici objekta, a ukoliko nisu vlasnici, treba da dobiju pisanu saglasnost vlasnika, a potrebno je dostaviti i račun za struju za prethodni mesec u kojem se vidi da je potrošnja struje bila najmanje 30 kilovata.”

Takođe je navela da za subvencije za zamenu stolarije i izolaciju objekata mogu da konkurišu svi građani, bez obzira na to da li žive u kućama ili stambenim zgradama, a da je potrebno da objekat bude nastanjen, tj. da nije reč o vikendicama.

Za ove subvencije će se moći prijavljivati tokom cele godine.

Gde se informisati? Kako se prijaviti?

Proces prijavljivanja je isti kao i prehodnih godina. Jedina novina je što će građani moći da konkurišu za više mera odjednom, a ne samo za pojedinačne. Naime, ko bude konkurisao samo za jednu meru, nivo subvencije će biti do 50%. Ukoliko se neko prijavi za zamenu stolarije i izolaciju objekta ostvariće subvenciju do 55%, a ako se opredeli i za ugradnju solarnih panela ili kolektora, subvencije će iznositi i do 65%.

Javni poziv možete pratiti na internet stranici svoje lokalne samouprave, otići u zgradu opštine i tamo se obavestiti ili kontaktirati Ministarstvo. Od građana se očekuje samo da popune obrazac gde treba navesti podatke o svom domaćinstvu, kao i za koje apliciraju.

 

vetropark energetska efikasnost
renoviranje kuće

Energetska efikasnost: rešenja i prednosti


U poslednje vreme sve se češće govori o energetskoj efikasnosti i njenoj primeni. Šta ona znači i šta obuhvata? Koje nam resurse štedi? Na koji način doprinosi zaštiti životne sredine? Prevoz, proizvodnja, kuvanje, grejanje, osvetljenje, hlađenje i zabava su nešto bez čega ne možemo da zamislimo svakodnevni život a za sve ove aktivnosti i delatnosti nam je potrebna energija. No, način na koji ćemo je upotrebiti i da li ćemo je koristiti štedljivo, odgovorno i efikasno utiče ne samo na naš život nego i na životnu sredinu.

Energetska efikasnost označava smanjenje utroška energije koje donosi razne prednosti kao što su redukovanje emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte, smanjenje uvoza energenata, kao i smanjenje troškova na nivou domaćinstva ali i ekonomije jedne države.

Kako pomoću energetske efikasnosti uštedeti u domaćinstvu?

Kada govorimo o ovoj temi, važno je razlikovati uštedu energije i energetsku efikasnost. Pod uštedu energije potpada sve što preduzimamo sa ciljem da ne rasipamo energiju: od isključivanja svetla po izlasku iz prostorije, preko obraćanja pažnje na to koliko ćemo vode pustiti da teče na česmi, recikliranja papirne, plastične i aluminijumske ambalaže do nošenja cegera umesto upotrebe plastičnih kesa. 

Energetska efikasnost se odnosi na upotrebu tehnologije za čiji rad je potrebno manje energije. Primer za to su štedljive led sijalice koje troše manje energije od klasičnih sijalica dajući istu količinu svetlosti. Neefikasno korišćenje energije može biti rezultat lošeg projektovanja, neadekvatnog radnog procesa, lošeg održavanja, rada opreme kada to nije potrebno i rada “u prazno”. 

Problem sa kojim se najčešće suočavamo u našoj zemlji je svakako rasipanje energije u građevinarstvu posebno u slučaju stambenih zgrada gde se primećuje neadekvatna ili nepostojeća termoizolacija, dotrajali prozori i vrata koji slabo dihtuju, stari i trošni krovovi, neodgovarajuće instalacije za grejanje, nepostojanje termostata i kalorimetara itd. Procenjuje se da bi u starim zgradama moglo da se uštedi i do 75% energije. Ušteda energenata značila bi i niži iznos na računu za utrošenu energiju, objekat bi bio konkurentniji na tržištu nekretnina tako da bi vlasnici stanova prodajom mogli postići višu cenu, a u samom stanu bilo bi toplije i prijatnije, bez promaje i sa ujednačenom temperaturom u svim prostorijama.

energetska efikasnost životna sredina

Neki od dobrih primera o kojima bi trebalo razmisliti u skorijoj budućnosti su: pametne kuće, izuzetno efikasne toplotne pumpe, frižideri koji stvaraju nisku temperaturu uz pomoć magneta (da, dobro ste pročitali!), prozori sa visokim stepenom izolacije, materijali za izolaciju najnovije generacije, specijalni materijali za izradu krovova koji apsorbuju toplotu itd.

Alternativni izvori energije

Obnovljivi oblici energije su energija vodotokova, morskih struja, talasa, plime i oseke, biomasa i biogas (uključujući drvo i energiju dobijenu od otpadaka), solarna energija odnosno energija sunčevog zračenja, energija vetra i geotermalna energija (unutrašnja toplota Zemlje).

Sigurno ste čuli za obavezan prelazak na čistu energiju do 2030. u Evropskoj uniji čija je politika da se maksimalno iskoriste obnovljivi izvori energije koji imaju veliki uticaj na smanjenje emisije ugljen dioksida (CO2) u atmosferi. 

Energija iz obnovljivih izvora

Koja prednost leži u razvoju obnovljivih izvora energije poput vetra, vode, Sunca i biomase? Naime, povećanjem udela obnovljivih izvora energije uvećava se energetska održivost sistema jedne zemlje. Jednostavno rečeno – ne zavisimo ni od koga i ne moramo da uvozimo energetske sirovine i električnu energiju. 

Umesto izvoza drveta i spaljivanja biomase na njivama, ekonomičnije bi bilo proizvoditi električnu i toplotnu energiju. Jedno je sigurno – pre svega je potrebna edukacija i informisanje. Lokalne zajednice bi trebalo da učestvuju u energetskoj politici, tako da bi se umesto poražavajućeg i uznemirujućeg bespotrebnog rasipanja energije, energija mogla transformisati, pa čak i skladištiti. 

Sledimo dobre primere

U Švedskoj je odlično iskorišćen komunalni otpad, biomasa iz poljoprivrede i đubrivo sa lokalnih farmi za proizvodnju biogasa. Biogas se koristi u svim gradskim autobusima i kamionima za odvoz smeća kao energent, za proizvodnju toplotne i električne energije, a ostatak služi za kvalitetno organsko đubrivo.

Šta trenutno možemo da uradimo?

Ono što u ovom trenutku možemo da uradimo je da svoje svakodnevne navike prilagodimo energetskoj efikasnosti. To znači da ćemo obične sijalice zameniti LED rasvetom, ako kupujemo nove uređaje i aparate za domaćinstvo proverićemo da li su energetski efikasni, ugradićemo programirane termostate i kupovati isključivo licencirane uređaje koji troše manje energije (npr. kompujteri), ugradićemo energetski efikasne prozore čiji su slojevi kako prozorskog stakla tako i stolarije pravi primer odlične termoizolacije.

Podsetimo, država je najavila subvencije za ugradnju nove stolarije čime bi sredstva za zamenu prozora i vrata delimično došla od Uprave za energetsku efikasnost i od jedinice lokalne samouprave za određene socijalne kategorije stanovništva. 

energetska efikasnost subvencije

Da sumiramo, gubici energije ne mogu se svesti na nulu, ali se mogu smanjiti. Energija se može uštedeti na nivou države, a od pozitivnih efekata imaćemo benefite i na nivou domaćinstva. Štaviše, posledice štedljive i promišljene upotrebe energije osetiće i generacije posle nas ako se dozovemo pameti i ostavimo im planetu kao dobro mesto za život i sve njene resurse na raspolaganju.