subvencije za zamenu stolarije 2023

Subvencije za zamenu stolarije 2023: Sve što ste hteli da saznate

Prijavljivanje građana za subvencije za zamenu stolarije 2023. je počelo, ali vam je mnogo toga ostalo nejasno? Gde se prijaviti, ko ispunjava uslove da ostvari subvencije za energetsku efikasnost, šta je potrebno od dokumenata? U kojim lokalnim samoupravama će se sredstva dodeljivati za energetsku sanaciju? Na ova i mnoga druga pitanja dali smo odgovore u narednim redovima. 

Koje su prednosti ovih subvencija od države?

Smanjenje računa: Svaki građanin koji se odluči za zamenu stolarije će brzo primetiti značajno smanjenje svojih računa za utrošenu energiju. Zahvaljujući boljoj izolaciji, energetski efikasna stolarija zadržava unutrašnju temperaturu, sprečava gubitak toplote zimi i održava hladnoću leti. Ovo dugoročno smanjuje troškove grejanja i hlađenja.

Prijatna i ujednačena temperatura: Sa novom stolarijom, građani će moći da uživaju u prijatnoj i ujednačenoj temperaturi u svojim domovima. Neće više biti potrebe za regulisanjem termostata tokom dana jer će stolarija efikasno zadržavati željenu temperaturu.

Eliminacija promaje: Zamena stolarije eliminiše osećaj promaje u prostorijama. Građani će moći da se opuste u svojim domovima bez toga da im i kroz zatvorene prozore duva hladan vetar kao što je slučaj sa starom i dotrajalom stolarijom. Sve to doprinosi većem komforu.

Lako održavanje: Energetski efikasna stolarija obično zahteva manje održavanja u poređenju sa starom stolarijom. To znači manje posla oko čišćenja i manje troškova za eventualne popravke ili zamene.

Povećanje vrednosti nekretnine: Osim neposrednih benefita, zamena stolarije takođe može povećati vrednost nekretnine. Potencijalni kupci cene energetsku efikasnost kuće ili stana, tei kvalitet stolarije, što može doprineti boljoj prodajnoj ceni.

zamena stolarije

Gde mogu da proverim da li moja opština dodeljuje ove subvencije?

Ove godine, subvencije će biti dostupne građanima u 131 lokalnoj samoupravi. Spisak lokalnih samouprava koje su dobile subvencije za energetsku efikasnost može se pogledati ovde.

Gde da se prijavim za subvencije za zamenu stolarije?

Da biste se prijavili, pratite zvaničnu web stranicu vaše lokalne samouprave, gde će redovno objavljivati pozive za prijave.

Kada dostavite neophodnu dokumentaciju lokalnoj samoupravi, stručna komisija će izaći na teren. Tada trebate da pružite komisiji kopiju građevinskog projekta objekta, ukoliko je dostupna.

Nakon što komisija izvrši procenu, objavljuje se rang lista na osnovu bodovanja koje sprovodi opština. Tek nakon toga će biti omogućeno finansiranje odabranih radova.

Postoje li neki određeni uslovi koje građani treba da ispunjavaju?

Svi građani imaju pravo da konkurišu za subvencije, bez obzira na to da li žive u kućama ili stanovima. Bitno je napomenuti da objekat u koji se ulaže treba da bude namenjen za stalno stanovanje i da nije reč o vikendici.

Da biste bili kvalifikovani za konkurs, prvi kriterijum je da budete vlasnik i imate prijavljeno prebivalište u stambenom objektu za koji podnosite zahtev. 

Takođe, potrebno je da pružite dokaz o statusu stambenog objekta, koji može biti u vidu:

 • Prepisa iz lista nepokretnosti (ukoliko objekat ispunjava određene kriterijume, kao što je izgradnja pre donošenja relevantnih propisa, upis u zemljišnu knjigu po zakonu o ozakonjenju ili posedovanje upotrebne dozvole),
 • Upotrebne dozvole (ukoliko nije evidentirano u katastru),
 • Rešenja o ozakonjenju (ukoliko nije evidentirano u katastru).

Koja dokumenta treba da priložim? Gde da ih predam?

Sva potrebna dokumentacija treba da se preda u lokalnu samoupravu. Podnosioci prijave, bilo da su vlasnici ili nemaju vlasnički status nad objektom, moraju obezbediti pisanu saglasnost od vlasnika objekta. Takođe, potrebno je dostaviti račun za struju za prethodni mesec u kojem se vidi da je potrošnja struje iznosila najmanje 30 kilovata.

Ukoliko ste vlasnik stambene jedinice, trebaće vam sledeći dokumenti:

 

 • Kopija lične karte sa vašom adresom prebivališta ili overena kopija lične karte podnosioca zahteva.
 • Kopije ličnih karata ili zdravstvenih knjižica (za maloletna lica).
 • Potpisan i ispunjen prijavni obrazac za sufinansiranje energetske efikasnosti, zajedno sa prilozima o stanju stana ili kuće i potrebnim izjavama (formulari će biti dostupni na web stranici lokalne samouprave i Ministarstva energetike).
 • Predračun sa cenom i količinom opreme i ugradnjom, koji je dobio od odabranog izvođača radova sa liste koju će opština objaviti.
 • Kopija rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za prethodnu godinu (za utvrđivanje tačne površine) ili kopija kupoprodajnog ugovora ako je kupoprodaja izvršena u poslednjih godinu dana.
 • Kopija računa za električnu energiju za stambeni objekat za koji se konkuriše, za prethodni mesec (u odnosu na mesec konkurisanja). Potrebno je da račun za struju za taj mesec iznosi najmanje 30 kilovata.
 • Ukoliko se objekat vodi kao spomenik kulture, treba dostaviti saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada.
 • Kopija rešenja o odobrenju za priključenje, kopija ugovora o priključenju na distributivnu gasnu mrežu ili kopija poslednjeg računa za gas (samo ako se radi o zameni kotla).

Takođe, za stambene zgrade je dodatno potrebno dostaviti (ako se menjaju kotlovi ili traži izolacija zgrade):

 • Potvrda o registraciji skupštine stanara.
 • Saglasnost stambene zajednice.

subvencije za zamenu stolarije 2023

Do kog roka je moguće aplicirati za državne subvencije?

Iz Ministarstva najavljuju da ove godine postoji novina – nema vremenskog ograničenja, tako da su prijave moguće tokom cele godine.

Šta sve mogu da zamenim upola cene?

Stolarija je samo jedna od opcija. Građani mogu da dobiju subvencije i za izolaciju krovova i zidova, ugradnju efikasnijih kotlova, solarnih kolektora, solarnih panela i toplotnih pumpi. 

U skladu sa Uredbom, planira se poboljšanje toplotnog omotača zgrade, što uključuje primenu toplotne izolacije na zidovima, krovu, tavanicama iznad otvorenih prolaza, zidovima, podovima prema negrejanim prostorijama i drugim komponentama toplotnog omotača.

Uredba o unapređenju energetske efikasnosti predviđa sledeće stavke:

 

 • Zamena stolarije


 • Termička izolacija

Uredba predviđa i unapređenje termičkog omotača zgrade u koji spada postavljanje termičke izolacije zidova, krova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru.

 

 • Termički omotač zgrade koji uključuje i spoljna vrata i prozore, te zasenčenje

 

 • Termotehnički sistemi

Naredna mogućnost je poboljšanje termotehničkih sistema u zgradama putem zamene ili nadogradnje postojećih sistema efikasnijim rešenjima, uključujući:

 1. Zamenu postojećeg kotla sa efikasnijim modelom.
 2. Zamenu ili postavljanje novih cevovoda, grejnih tela i pripadajuće opreme.
 3. Ugradnju elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi.
 4. Postavljanje termostatskih ventila na svim grejnim telima.
 5. Instalaciju uređaja za merenje isporučene toplote za svakog pojedinačnog korisnika.
 6. Ugradnju toplotnih pumpi za grejanje prostora ili kombinovane grejače.
 7. Montiranje opreme za daljinsku kontrolu i automatsko upravljanje termotehničkim sistemima.
 8. Zamenu postojećih klimatizacionih sistema novim, energetski efikasnim rešenjima.
 9. Zamenu postojećih ventilacionih sistema sa rekuperacijom toplote ili postavljanje novih sistema sa tom funkcijom.
 10. Zamenu postojećih sistema za centralno pripremanje potrošne tople vode novim efikasnim sistemima.

 

 • Solarni paneli i solarni kolektori

Građani mogu dobiti subvencije i za ugradnju solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode i solarnih panela.

Ugradnja solarnih panela obuhvata i ugradnju dvosmernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije kao i izradu neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem.

Šta subvencije NE POKRIVAJU?

Ipak, postoje određeni izdaci koje ove subvencije ne obuhvataju. Troškovi za radove i nabavku materijala koji nastanu pre prvog obilaska Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje energetske efikasnosti neće biti prihvaćeni.

Takođe, subvencije se ne primenjuju na troškove povezane sa odobrenjem i sprovođenjem kreditnog zaduženja, uključujući troškove odobravanja kredita, kamate, kreditne biroe, osiguranje kredita i slično.

Dodatno, neće biti pokriveni ni troškovi za nabavku opreme koju podnosilac zahteva proizvodi sam, niti za usluge koje sam izvršava.

Objave javnih poziva za privredne subjekte i objave javnog poziva za građane u vezi sa Subvencijama za energetsku efikasnost možete pratiti u ovom dokumentu.